Forsta-sidan

Kurser

Vad gör KSU?

KSU står för Kärnkraftsäkerhet och Utbildning.
Vi kompetenssäkrar de svenska kärnkraftverkens personal. Vi informerar om kärnkraft och samlar in, analyserar och återför drifterfarenheter från kärn-
kraftverk världen över.

Verksamheten bedrivs vid våra utbildningsenheter
i Barsebäck, Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.
Vid huvudkontoret i Studsvik bedrivs styrning och centralt utvecklingsarbete.

KSU ingår i Vattenfallkoncernen sedan 2000 och
är medlem i WANO (World Association of Nuclear Operators).