Vi bidrar till säker kärnkraft

Vår viktigaste uppgift är att utbilda de svenska kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal.

Läs mer om utbildningMer om KSU

Vi bidrar till säker kärnkraft

Vår viktigaste uppgift är att utbilda de svenska kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal.

Läs mer om utbildningMer om KSU

Vi bidrar till säker kärnkraft

Vår viktigaste uppgift är att utbilda de svenska kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal.

Läs mer om utbildningMer om KSU
logga-in-blenda-800

Var med och arbeta för säker kärnkraft.

Väx i din yrkesroll. Jobba på KSU.

reaktoroperator

VÄLKOMMEN TILL KSU

KSU står för Kärnkraftsäkerhet och Utbildning. Vi kompetenssäkrar de svenska kärnkraftverkens personal.

KSU genomför befattningsutbildningar för personal vid de svenska kärnkraftverken. Utbildningen sker dels genom teoriutbildning, dels genom träning i simulatorer, som är kopior av kraftverkens kontrollrum. KSU genomför även fackutbildning/arbetsträning för underhållspersonal i verkslik kraftverksmiljö.

Till dig som är deltagare

Funderar på något inför din kursstart eller undrar hur miljöerna ser ut? Vi har samlat en hel del intressant och nödvändigt för dig som deltagare.