Utbildning

En av våra viktigaste uppgifter är att kompetenssäkra svenska kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal där har våra simulatorer en central del i vår kursverksamhet. I en simulator kan operatörerna träna i en miljö som är uppbyggd för att efterlikna kärnkraftverkens kontrollrum.

Vi har i dag åtta verkslika simulatorer fördelade på våra lokala utbildningskontor som finns i nära anslutning till kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. I Barsebäck, där kärnkraftverkets drift numera är nerlagd, har vi en i det närmaste unik möjlighet att bedriva verkslik utbildning. Vi levererar ca 3 500 kursdagar till kärnkraftverken varje år.

Vår syn på lärande

På KSU har vi formulerat fem tydliga pedagogiska mål som präglar hela vår utbildningsverksamhet.

Pedagogisk grundsyn

Kompetensutveckling

Vi erbjuder befattningsutbildningar och återträning för dig som arbetar inom driftverksamheten i ett kärnkraftverk.

För deltagare

Simuleringsteknik

KSU använder sig av simuleringsteknik i samband med utbildning samt test vid anläggningsändring.

Våra simulatorer