VI BIDRAR TILL SÄKER KÄRNKRAFT

Framtidssäkrar och utvecklar
människor genom utbildning

Till våra tjänster och produkter
Vilka är vi på KSU? En utav våra viktigaste uppgifter är att utbilda de svenska kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal. Vi bidrar till säker kärnkraft och tillsammans med våra kunder skapar vi framtidens utbildning. Våra utbildningar genomförs dels i våra fullskaliga simulatorer men också i moderna, flexibla lärmiljöer då vi har en passion och en nyfikenhet för ny teknik.
Mer Om KSU

KSU samarbetar med General Electric-Hitachi för att utveckla framtida utbildning för SMR

General Electric-Hitachi och KSU har nu påbörjat sitt samarbete i syfte att gemensamt säkra och utveckla kompetens inom ny kärnkraft. KSU är en av de viktigaste partnerna för GE Hitachi att utveckla det globala utbildningsprogrammet för SMR, BWRX-300-plattformen.

 

Läs mer om samarbetet här

Peter Lindvall

Vd KSU

"Vi är ett utbildningsföretag med fokus på säker kärnkraft nu och i framtiden"