VI BIDRAR TILL SÄKER KÄRNKRAFT

Framtidssäkrar och utvecklar
människor genom utbildning

Till våra tjänster och produkter
Vilka är vi på KSU? En utav våra viktigaste uppgifter är att utbilda de svenska kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal. Vi bidrar till säker kärnkraft och tillsammans med våra kunder skapar vi framtidens utbildning. Våra utbildningar genomförs dels i våra fullskaliga simulatorer men också i moderna, flexibla lärmiljöer då vi har en passion och en nyfikenhet för ny teknik.
Mer Om KSU

General Electric-Hitachi och KSU påbörjar samarbete om SMR-utbildning

General Electric-Hitachi och KSU påbörjar samarbete i syfte att gemensamt säkra och utveckla kompetens inom kärnkraft i Europa.

General Electric-Hitachi, GEH och KSU kommer gemensamt verka för att utveckla och bygga upp träningsverksamhet för en utvidgad kärnkraft, SMR, i Europa. Verksamheten är tänkt att möta den efterfrågan som uppstår på utbildning från kunder, myndigheter, universitet och andra institutioner.

 

Läs mer om samarbetet här

Peter Lindvall

Vd KSU

"Vi är ett utbildningsföretag med fokus på säker kärnkraft nu och i framtiden"