GDPR

KSUs hantering av personuppgifter – GDPR

Inom KSU behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. KSU som företag och organisation hanterar personuppgifter av olika slag för både anställda, kursdeltagare, konsulter och entreprenörer vid KSU.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i beskrivningen Personuppgifter hos KSU. Där hittar du de principer som KSU tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter den enskilde har. Principerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

 

Läs mer