Internlärarutbildning 1

Vill du kunna genomföra utbildning med ett pedagogiskt upplägg och lära dig mer om lärstilar och utbildningsmetoder?

Kursen riktar sig till internlärare som genomför kurs med stöd av färdigt utbildningsmaterial. Kursen passar även för handledare och seminarieledare.

Kursen ska ge deltagarna ökad insikt i vuxnas lärande och vikten av att variera utbildningsmetoder utifrån ämne och kursdeltagares förutsättningar. I kursen ges tillfälle till att reflektera kring hur olika pedagogiska upplägg påverkar vuxnas inlärningsförmåga. Kursdeltagaren får också möjlighet att praktiskt öva på några av lärarrollens olika moment.

Kursens huvudsakliga innehåll

  • Utbildningsmetoder kopplat till vuxnas lärande
  • Målstyrd utbildning
  • Värderingar, attityder och beteenden
  • Lärmiljöer
  • Konstruktiv återkoppling
  • SAT-modellens steg och hur denna påverkar utbildningskvaliten.

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna genomföra och utvärdera utbildning som är framtagen med en systematisk metod (SAT) utifrån ett pedagogiskt perspektiv, med hänsyn taget till lärstilar och olika utbildningssituationer med stöd av färdigt material.

Kursanmälan

  • Intresseanmälan

  • Hidden
  • Hidden
Anmäl dig till kursen

Kursinformation

Dokument

FilnamnStorlek
Produktblad – Internlärarutbildning 1545,13 KB
Anmälansvillkor98,21 KB

Pris

  • Kostnad för kursen: 7 500 SEK

Tipsa en kollega!

Vill du tipsa en kollega om den här kursen?