Kärnkraftsspecifik underhållsteknik

Kursen riktas till ingenjörer och chefer inom kärnkraftsunderhåll med syfte att ge ökad kunskap inom kärnkraftsspecifikt underhåll och därmed ge förutsättningar för bra underhåll och sin förlängning god tillgänglighet.

Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren ha fördjupad kunskap och förståelse för kärnkraftsspecifikt underhåll samt dess betydelse för person-, reaktor- och driftsäkerhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Inledning
 • Myndighetskrav
 • Standards
 • Underhållsstrategi
 • Driftsäkerhet
 • Underhållsprocesser
 • Reservdelar
 • Analys

Kurslängden är 16 timmar fördelat på tre dagar och förkunskaper är grundläggande kunskap rörande generell underhållsverksamhet samt minst tre års erfarenhet från underhåll varav minst ett år inom kärnkraftsunderhåll.


Personalen från kraftverken samt entreprenörer anmäler sig via närmaste chef enligt respektive kraftverks rutiner. Externa kunder skickar e-post till kurs@ksu.se för offertförfrågan gällande pris för ett helt kurstillfälle eller enstaka kursplatser. 


 

Kursanmälan

 • Intresseanmälan

Anmäl dig till kursen

Kursinformation

 • Kursveckor:
  Just nu finns det inga inplanerade kurstillfällen, men skicka gärna in en intresseanmälan så återkommer vi.

Tipsa en kollega!

Vill du tipsa en kollega om den här kursen?