Yrkesmannaskap och säkerhetskultur

Kursen riktar sig främst till underhållspersonal samt inhyrd underhållspersonal/entreprenörer. Dialog och reflektion kring gjorda erfarenheter går som en ”röd tråd” genom kursen. Syftet är att skapa en medvetenhet och förmåga att gå från ord till handling. Kursdeltagarnas engagemang är en förutsättning för kursens kvalitet.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Begreppen säkerhetskultur och yrkesmannaskap samt dess koppling.
 • Ordning och reda. Momentet omfattar tre arbetsplatser/stationer (renhet i system, brand och strålskydd) samt dokumenterade observationer i samband med förflyttning mellan stationerna.
 • Skyddsrond. Momentet omfattar tre arbetsplatser/stationer (egenkontroll/besiktning, arbete i driftsatt rum och arbetsplatsolycka) samt dokumenterade observationer i samband med förflyttning mellan stationerna.
 • Kommunikationsövningar.
 • Styrda reflektionspass mot den egna verksamheten kopplat till föregående dags aktivitet.
 • Felförebyggande metoder (Human Performance)
 • Pre job briefing (PJB)
 • Post job debriefing (PJD)
 • Förståelse av att följa skriftlig förebild.
 • Förståelse av ifrågasättande attityd och rätt beteende vid upptäckta avvikelser.
 • Förståelse för att arbeta på gällande/riktiga tillstånd och begränsa sig till rätt komponent.
 • Erfarenhetsutbyte mellan de olika verken samt yrkeskategorier och roller.

Kurslängden är fyra dagar och förkunskaper är uppfyllda krav för enskilt arbete i kärnkraftverk.


Personalen från kraftverken samt entreprenörer anmäler sig via närmaste chef enligt respektive kraftverks rutiner. Externa kunder skickar e-post till kurs@ksu.se för offertförfrågan gällande pris för ett helt kurstillfälle eller enstaka kursplatser. 


 

Kursanmälan

Välj tillfälle
 • Intresseanmälan

 • Hidden
 • Hidden
Anmäl dig till kursen

Kursinformation

 • Kursveckor:
  Just nu finns det inga inplanerade kurstillfällen, men skicka gärna in en intresseanmälan så återkommer vi.

Tipsa en kollega!

Vill du tipsa en kollega om den här kursen?