Vi bidrar till säker kärnkraft

KSU – Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB – bidrar till säkrare kärnkraftsdrift i Sverige.

Vår viktigaste uppgift är nämligen att utbilda de svenska kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal. Men vi medverkar också i arbetet för en tillförlitligare drift genom att vi återför erfarenheter från (driften vid) kärnkraftverken i Norden.

Vårt huvudkontor ligger i Studsvik i Nyköpings kommun. Därifrån bedrivs styrning och centralt utvecklingsarbete, men vi har också utbildningsavdelningar i nära anslutning till kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. I Barsebäck, där kärnkraftverkets drift numera är nerlagd, har vi en i det närmaste unik möjlighet att bedriva verkslik utbildning. En viktig del i vår omfattande kursverksamhet är simulatorerna där operatörerna kan träna i en miljö som är uppbyggd för att efterlikna kärnkraftverkens kontrollrum.

KSU grundades 1972 och ingår i Vattenfallkoncernen sedan 2000.