Om KSU

Vi bidrar till säker kärnkraft

KSU är ett ledande utbildningsföretag, tillsammans med våra kunder skapar vi framtidens utbildning. Våra utbildningar genomförs i moderna, flexibla lärmiljöer med hög anpassning utifrån enskild individs behov. Professionella instruktörer står redo att bidra till efterfrågad kompetensutveckling.

Vår viktigaste uppgift är nämligen …

att utbilda de svenska kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal. Men vi medverkar också i arbetet för en tillförlitligare drift genom att vi återför erfarenheter från (driften vid) kärnkraftverken i Norden.

Vårt huvudkontor ligger i Nyköping. Därifrån bedrivs styrning och centralt utvecklingsarbete, men vi har också utbildningsavdelningar i nära anslutning till kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. I Forsmark har vi också Teknik och träningscenter, TTC, där vi har en unik möjlighet att bedriva verkslik utbildning. En viktig del i vår omfattande kursverksamhet är simulatorerna där operatörerna kan träna i en miljö som är uppbyggd för att efterlikna kärnkraftverkens kontrollrum.

KSU grundades 1972 och ingår i Vattenfallkoncernen sedan 2000.