Affärsidé

Vår vision

Vår vision är att vara ett ledande utbildningsföretag. Vi är ledande när vi ger utbildning som är av högsta kvalitet, effektiv och efterfrågad samt ständigt förbättrad. Med det menar vi att den utbildningsverksamhet som KSU bedriver bidrar till en säker drift av kärnkraftverken.

Vi tar säkerhet på största allvar

Enligt vår affärsidé finns vi till för att bidra till en säker drift av kärnkraftverken genom att

  • utbilda kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal
  • testa, verifiera och validera utrustning i simulatormiljö
  • inom ramen för KSUs kärnkompetens utbilda övriga kategorier på kärnkraftverken, BA-Generation samt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
  • inom ramen för KSUs kärnkompetens erbjuda utbildningar och tjänster inom avveckling till Uniper (avdelning A) och Vattenfall (BU-ND).