Kvalitet och miljö

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vår verksamhet ska präglas av omtanke och hänsyn till miljön. Hänsyn ska tas till nuvarande och framtida generationers hälsa, säkerhet och miljö. Arbetet ska styras mot vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och miljömässigt motiverande, samt följa lagar och förordningar.

Fossilfrihet

Det huvudsakliga målet med vårt kvalitetsarbete är ökad kundnytta. Vårt ledningssystem är ett aktivt verktyg för att uppnå förbättrade och effektivare arbetssätt. En god arbetsmiljö på KSU innebär att anställda känner arbetsglädje, är engagerade och stolta över att arbeta hos oss. Vi är certifierade enligt OHSAS 18001 för arbetsmiljöstyrning och följer ISO 14001 för miljöstyrning samt ISO 9001 för kvalitetsstyrning.

KSU som är en del av Vattenfallskoncernen arbetar för att leva ett klimatsmartare liv och leva fritt från fossila bränslen.

 

Till Vattenfall