Ledning

Det är vi som sitter i KSU:s ledningsgrupp

Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi för hög kvalitet i all vår verksamhet för att fortsätta utvecklas samt för att skapa förutsättningar att leverera utbildning av hög klass.

Peter Lindvall

Vd +46 10 472 1731

Maria Skogqvist

Chef för Affärsutveckling +46 10 472 1790

Tony Larsson

Chef för KSU:s Teknik och IT-avdelning +46 10 472 1740

Magnus Nygren

Chef för Verksamhetsstöd +46 10 472 1525

Tomas Andersson

Chef för Utbildning +46 10 472 1506

Anna Karlsson

Kommunikatör +46 10 472 1727

Åsa Öberg

Controller +46 70 399 71 83

Åsa Lindwall

HRBP +46 70 304 33 66