Ledning

KSU:s ledningsgrupp består av följande personer.

false

Som KSU:s vd är min uppgift är att leda företaget och i och med det att jobba med anpassning till den marknadssituation som råder. Det är viktigt att vi har hög kvalitet samtidigt som vi effektiviserar och utvecklar vårt sätt att arbeta. Ibland blir det motstridiga målsättningar som kan vara svåra att få ihop. Men det är väl just i sådana situationer som mitt jobb är extra intressant, och jag tycker att vi tar fram bra lösningar. Därför har jag också en stark tro på att KSU ligger bra till i anpassningen till vår pressade marknad. Vi har arbetat på rätt sätt med kvalitet och effektivisering.

Jag sitter också i ledningsgruppen för Vattenfalls Business Area Generation där beslut tas om både kärnkraft och vattenkraft.

Från mitt tidigare jobb som rektor har jag med mig en förståelse för att värdesätta instruktörens kompetens och behovet av att underhålla den kompetensen. Jag har också arbetat som marknadschef i försvarsindustrin. Produkterna och tjänsterna som vi då sålde till våra kunder var komplexa, precis som utbildningen vi säljer till kärnkraftverken i dag. Jag fick också insikt i hur viktigt det är att förstå kundens behov. Utan den är det svårt att leverera så att kunden blir nöjd.

false

I min roll som utbildningschef ingår att vara ett stöd för våra duktiga chefer och medarbetare, att skapa förutsättningar för dem att leverera utbildning av hög klass. Jag prioriterar att närvara i våra olika verksamheter och att träffa många medarbetare för att få en större insikt och förståelse för deras vardag och på så sätt kunna förändra, utveckla och hitta bra lösningar.

Jag verkar för att vi i framtiden i ännu större utstäckning än i dag ska använda oss av digitala lärmiljöer. Det ökar våra möjligheter att kunna leverera effektivare utbildningar med ännu högre kvalitet.

Ett av våra viktigaste redskap är våra instruktörer – det är de som ska möta våra deltagare med stort engagemang och kunnande. Min roll är också att säkerställa att vi kontinuerligt upprätthåller och utvecklar deras kompetens.

Jag har under större delen av min yrkeskarriär arbetat med ledarskap och utbildning för både barn och vuxna. Från tidigare jobb, som bland annat rektor och t.f. vd, har jag lärt mig vikten av att arbeta i team med gemensam målbild för att nå ett lyckat resultat. Det är viktiga erfarenheter som jag har användning för varje dag på KSU.

false

Jag är vice vd och chef för Teknik och KSU:s IT-avdelning. Som vice vd ersätter jag Peter när så behövs och som chef är min uppgift att se till att KSU levererar en kostnadseffektiv och funktionell simulator- och IT-miljö med god prestanda och hög tillgänglighet.

Jag har ett stort och brett teknikintresse och brinner för att få teknik att fungera effektivt i vardagen. De erfarenheter och kunskaper jag fått med mig från tidigare arbete inom kärnkraftindustrin – dels som driftmekaniker, reaktoroperatör och skiftingenjör, dels som instruktör och chef för en marknadsavdelning – gör att jag har en bred förståelse för kärnkraftteknik och utbildning samt för hur branschen i sig fungerar och utvecklas.

Vi går hela tiden mot kärvare tider ekonomiskt, vilket förstås påverkar den enskilde individen och jag jobbar för att se till att KSU blir effektivare, men också för att vi fortfarande ska kunna ha en god arbetsmiljö med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.

false

I min roll som ekonomichef arbetar jag med budget och prognosfrågor tillsammans med våra chefer på KSU. Jag följer upp avdelningarnas verksamhetsplaner både utifrån ekonomi- och verksamhetsperspektivet.

Den ekonomiska organisationsstukturen på KSU, hur projekt, projektelement m.m. ska användas, är mitt ansvar. Tillsammans med vår vd deltar jag i BRM (Business Review Meeting) på Vattenfall där KSU:s verksamhet och ekonomi följs upp. Jag sitter som sekreterare i vår styrelse, där ägarrepresentanter tillsammans med fackliga representanter ingår.

Jag har arbetat med ekonomi under större delen av mitt liv i olika branscher, bland annat på Rymdbolaget, EISCAT (europeisk forskningsstiftelse), sjukhus och reklambyrå. Men jag har faktiskt lite erfarenhet som har med kärnkraft att göra också. Under några år arbetade jag nämligen som satellitoperatör på Rymdbolaget, och det var en kollega och jag som processade satellitbilderna på Tjernobylolyckan.

false

Jag är kvalitetschef och mitt jobb är att säkerställa att KSU har ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetens och att vi uppfyller de standarder vi har för dessa. Jag vill verka för att KSU ska fortsätta att förbättra sin verksamhet genom en kultur för ständiga förbättringar och därmed bidra till ökad kundnytta.

Med erfarenheter från Statens kärnkraftsinspektion (nuvarande SSM) och som konsult inom kärnkraft har jag arbetat med Sveriges alla tillståndshavare från båda sidorna. Det har gett mig en överblick över både krav på och behov hos våra kunder.