Media och press

I medierelaterade frågor kan du ta kontakt med vår kommunikatör, Anna Karlsson via e-post anna.karlsson@ksu.se, eller ring växeln på 0155-26 35 00, så får du hjälp med vem du ska prata med.