Organisation

Organisation och styrelse

KSU är en del av Vattenfallskoncernen och ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB, Ringhals AB.

Bolagsstyrelsen har sitt säte i Nyköping. Ledamöterna utses bland ägarna, Ringhals AB, OKG AB, Forsmarks Kraftgrupp AB samt personalorganisationerna.

Magdalena Dasht, ordförande
Jan Karjalainen, vice ordförande
Jan Lundvall
Sven-Anders Andersson
Mikael Stenmark, Arbetstagarrepresentant

Peter Lindvall är vd på KSU.