Säkerhet

Hög säkerhet är en grundförutsättning för kärnkraftsverksamheten. Inget får hända till följd av driften som allvarligt kan skada människors hälsa eller vår miljö. Det får inte heller äventyra en effektiv och säker drift.

Säkerhetskultur och yrkesmannaskap är områden som ständigt berörs i de kurser KSU erbjuder. Rubriker som ofta finns med i våra kurser är:

  • Grundläggande kunskaper om Säkerhetskultur, samverkan mellan människa, teknik och organisation – MTO.
  • Förståelse för vad som påverkar hur människor fungerar och presterar – Human Performance.
  • Insikt om hur mänskliga och organisatoriska aspekter påverkar säkerheten
false