Erfarenhetsåterföring

Erfarenhetsåterföring är en betydelsefull resurs i kärnkraftverkens strävan att bibehålla eller öka säkerheten och drifttillgängligheten och har till uppgift att

  • analysera och sammanställa information om drifterfarenheter från kärnkraftverk världen över till de svenska verken
  • analysera och sammanställa drifterfarenheter från kärnkraftverk världen över att användas som underlag till aktuellt utbildningsmaterial för KSU:s utbildningsorganisation
  • driva och delta i branschens gemensamma erfarenhetsforum Norderf.

Genom samarbetet i Norderf svarar KSU för att drifterfarenheter från omvärlden analyseras och kommuniceras till de svenska verken.

Internationella kontakter

WANO är en världsomspännande organisation för erfarenhetsutbyte.

IAEA (International Atomic Energy Agency) publicerar bl.a. en serie händelserapporter som KSU använder i sitt arbete.

NucNet är en världstäckande nyhetsbyrå för nyheter inom det nukleära området.

NRC (Nuclear Regulatory Commission) är USA:s tillsynsmyndighet som bl.a. publicerar en serie händelserapporter som KSU använder i sitt arbete.

Foto: Annika Örnborg