Utan spaning – ingen aning!

KSU:s vision är att vara ett ledande utbildningsföretag vilket innebär att vi, bland annat, ska ha goda kontakter med branschen och dess organisationer. Vårt uppdrag innebär att vi etablerar nätverk och spanar på vår omvärld, allt för att utveckla våra utbildningar och därmed bidra till säker drift av våra kärnkraftverk.

Vår spaning spänner nationellt, internationellt och över flera ämnesdiscipliner, som till exempel, pedagogik och teknik. Denna omvärldsbevakning kommer sedan våra kursdeltagare tillgodo när de går våra utbildningar.