Forskning

KSU lyfter fram och fördjupar sig i aktuell forskning inom olika ämnes discipliner med det övergripande syftet att stärka kärnkraftsäkerhet genom utbildning. Vår målsättning är att publicerade forskningsrapporter ska fungera som en inspirationskälla och bidra till branschens utvecklingsarbete.

”I den Tysta Kunskapens Stjärnljus” är en masteruppsats om ämnet tyst kunskap (kompetens) med kärnkraftsbranschen som utgångspunkt. Författaren använder egen och andras erfarenhet för att beskriva hur tyst kunskap kan överföras inom yrkesfältet kärnkraft. Det är en annorlunda skriven uppsats där det målande och närmaste poesi liknande språket är ett alternativt sätt att beskriva ämnesområdet. Författaren Patrik Olsson är idag verksam som instruktör vid KSUs utbildningsavdelning i Oskarshamn.

Läs Patriks masteruppsats här.

Margaretha Engström som doktorerat i yrkeskunnandets betydelse för kärnkraftssäkerheten. Titeln på hennes avhandling är, Yrkeskunnande som säkerhetsmetod: En studie kring svåra driftsituationer vid svenska kärnkraftverk.

Läs mer om hennes arbete här 

Yrkeskunnande som säkerhetsmetod