Illustrationer

Illustrationer

Vi skapar illustrationer som till exempel logik-, flödes- och elscheman, affischer, kartor, loggor med mera.

Men när behöver man användas sig av illustrationer och bilder?

Illustrationer och bilder är bra när vi ska orientera oss i ett större sammanhang, de lockar och drar till sig uppmärksamhet och den kan urskilja eller lyfta fram det som avses i ett speciellt fokus. En bra bild kan väcka intresse och underlätta inlärning genom att öka minnet och förståelsen. Bilder är bra för att de berör och aktiverar sinnet och skapar förutsättningar för pedagogisk inlärning och hjälper oss att minnas bättre. Färg i bild tydliggör, skapar djup och förstärker visuellt “det tredje språket”, layout och typografi. Bilder är också bra när man vill exemplifiera, eller ge variation av information.

Bilder underhåller, ökar dina associationer och påverkar dina känslor och attityder. Illustrationer, bilder och foton skapar bra pedagogik.

Vi skapar illustrationer som till exempel logik-, flödes- och elscheman, affischer, kartor, loggor med mera. Bilder och grafik till animationer, app-produktioner, böcker, webb och till presentationer – infografic.

 

Test och validering kombinerat med VR