KSU@School

KSU@School

Kärnkraftsintroduktion för studenter inom gymnasie- och yrkeshögkolan – ett enkelt och individuellt sätt för en ökad förståelse för kärnkraft.

KSU@School är ett unikt framtaget självstudieprogram för elever inom gymnasie- och yrkeshögskolor.

På ett mycket enkelt och individuellt sätt kan studenterna få en ökad förståelse för kärnkraft. E-modulerna ger eleverna kunskap om process, uppbyggnad och funktion samt elproduktion vid ett kärnkraftverk, kunskap om olika reaktormodeller samt förståelse för säkerhetsbarriärer som omger ett kärnkraftverk. Inte minst erhåller eleverna en förståelse för hur denna kraftkälla utvecklats i Sverige och i världen.

Genom en lärplattform och en skollicens kan eleverna enkelt logga in med BankID på KSU@School. Där kan de sedan i egen takt och på valfri plats ta del av utbildningsprogrammet, Kärnkraftintroduktion.

Programmet innehåller fem interaktiva e-moduler:

  • Kärnkraftens historia och framtid – Världen
  • Kärnkraftens historia och framtid – Sverige
  • Introduktion Huvudprocessen
  • Introduktion Reaktorfysik
  • Säkerhet på svenska kärnkraftverk

Kunskaperna testas och läraren kan hela tiden följa sina elevers progress och resultat.

Läs mer om e-modulerna under: Utbildning/Kurser/E-utbildningar.

Utbildningspaketet möter bland annat upp målen i gymnasieskolans nationella Energiprogram.

Vill du veta mer om denna produkt?

Tveka inte att höra av dig till Maria Skogqvist, chef för Affärsutveckling & Innovation, på maria.skogqvist@ksu.se. Du kan även ladda ner vårt produktblad nedan.

PRODUKT: KSU@School