Simulatorer

Simuleringsmetodik

Datorbaserad simulering används vanligen när det är alltför dyrt eller för riskabelt att låta deltagarna använda den verkliga utrustningen.

Simuleringsmetodik

Sedan mitten av 1970-talet har de svenska kärnkraftverken använt sig av simulatorer och simuleringsteknik för test och validering vid anläggningsändringar och utbildning av kontrollrumspersonal. Dessa ska på olika sätt och så långt det är möjligt vara miljöer som speglar verkligheten. Simulatorerna är fullskaliga repliker av verkens kontrollrum och ger detaljerad simulering av verkets processer. Rätt använd är simulatorn ett fantastiskt verktyg för såväl utbildaren som kursdelagaren när det gäller att förklara respektive förstå det dynamiska förloppet i en process.

Användningen av simuleringsteknik har ökat kraftigt under senare år, bland annat inom sjukvården och industrin. Vid träning används datorbaserad simulering vanligen när det är alltför dyrt eller för riskabelt att låta deltagarna använda den verkliga utrustningen. Man kan även träna på situationer som är farliga eller alltför svåra att uppnå i ett verkligt system.

KSU använder olika typer av simulatorer:

Principsimulator
En utbildningssimulator för systemförståelse. Generell simulering, inte nödvändigtvis verkslik.

Delsimulator
En utbildningssimulator för träning av systemförståelse och procedurträning av en begränsad del av en process eller ett system i kärnkraftverket.

Fullskalesimulator
En utbildningssimulator för operatörs- och skiftlagsträning. Träning i såväl system- och samfunktionsträning som procedurträning i verkslikt kontrollrum.

GSIM
Per definition en fullskalesimulator där kontrollrummet presenteras i grafisk miljö. Utbildningssimulator för system-, samfunktions- och procedurträning.

Läs mer om våra utbildningsmiljöer på ksu.se