VR, 3D och 360-video

VR, 3D och 360-video

Den nya tekniken gör det möjligt att efterlikna verkligheten eller delar av verkligheten för att träna i eller uppleva miljön. Vi tar fram digitala produktioner som skapar verkligt värde för din/er organisation.

Den nya tekniken gör det möjligt att efterlikna verkligheten eller delar av verkligheten för att träna i eller uppleva miljön. Vi tar fram digitala produktioner som skapar verkligt värde för din/er organisation.

Exempel