Ett utvecklingsuppdrag startades, Andreas Söderlund, UF, och Martin Miro, UR, har tillsammans drivit uppdraget med att forma kursens innehåll på ett framgångsrikt sätt. De har gjort det i nära dialog med våra kunder och har också tagit hänsyn till angränsande kurser inom arbetsledarskap. Resultatet av utvecklingsarbetet är en ny utbildning i vårt erbjudande som heter ”Arbetsledarutbildning grund”. Kursen har hittills genomförts i Ringhals och i Forsmark, fler genomföranden är beställda. Responsen från beställare och deltagare är mycket goda.

Kursen riktar sig till blivande eller nya arbetsledare inom kärnkraft och målet är att ge dem en ökad förståelse för de specifika utmaningar som en arbetsledare inom kärnkraft kan ställas inför. Deltagarna får ta del av ledarskapsverktyg och under kursen tränar de praktiskt på att använda dem. Som avslutning tas en personlig handlingsplan fram för att få en kontinuitet i fortsatt träning och utveckling.

Efter att ha praktiserat sitt ledarskap ett tag kan ett naturligt nästa steg vara att utbilda sig inom Arbetsplatscoaching. Läs mer om den nya kursen på utbildning under Pedagogik & ledarskap.