Våra kurser

Avfall & avveckling

Är du nyfiken på hela kärnkraftscykeln? Här finns kurser som ger dig ökad förståelse och kunskap kring hantering av kärnkraftsavfall och avveckling av kärnkraft.