Våra kurser

HuP & Säkerhetskultur

Vill du utveckla din egen kompetens för att förstå samband och interaktion mellan människa-teknik-organisation och därmed kunna påverka och utveckla hela organisationens förmåga att förbättra säkerhetskulturen?