Våra kurser

Kärnkraftsteknik

Här finns ett brett utbud av grundläggande kurser inom kärnkraftskunskap och kärnkraftsteknik för dig som nybörjare, men även kurser för dig som har arbetat en tid och behöver påbyggnad.

Introduktion huvudprocessen

En e-utbildning som ger dig en övergripande kännedom om vilka reaktortyper som finns samt hur elproduktionen på ett kärnkraftverk fungerar i Sverige.

Huvudprocessen

Kursen riktar sig till blivande stationstekniker/processoperatörer samt annan personal med arbetsuppgifter inom drift och/eller underhåll.

Kärnkraftens historia och framtid – världen

Vill du veta hur kärnkraften har utvecklats i världen under åren och vilka personer som har haft betydelse för kärnkraftens utveckling?

Kärnkraftens historia och framtid – Sverige

En e-utbildning för dig som vill veta hur kärnkraften har utvecklats i Sverige och vilka politiska beslut som har påverkat kärnkraftens framtid?

Introduktion Reaktorfysik

Vill du få en orientering i reaktorfysik, veta hur en atom är uppbyggd och få förståelse för hur kärnklyvning i ett kärnkraftverk går till?

Reaktorfysik grund

Kursen riktas till blivande stationstekniker och annan personal med arbetsuppgifter knutna till anläggningens drift och/eller underhåll.

Reaktorfysik – fördjupad

Kursen riktar sig till blivande reaktoroperatörer vid BWR- eller PWR-anläggningar. Den innehåller kärntekniska principer, reaktorns och härdens uppbyggnad m m.

Värme och strömningslära

En kurs som tar upp den termiska processen i ett kärnkraftverk samt hur man utför grundläggande termodynamiska beräkningar.

Mät och kontrollutrustning

Vill du lära begrepp och olika principer som ligger till grund för mätning, kontroll och reglering av processystem?

Kemi och materiallära

Med den här kursen kan du öka din förståelse för kemiska förlopp och dess inverkan på processen/anläggningen.