Våra kurser

Underhåll

Arbetar du på våra svenska kärnkraftverk som anställd eller entreprenör? Här finns kurser som bl a  bedrivs i verkslik miljö i Barsebäck. Även annan personal i branschen är välkomna.

Reaktorhall och containment

Kursen riktar sig till underhållspersonal som ska arbeta med klarställning av reaktortank inför bränslebyte.

Reaktornära system

Kursen riktas mot personal som ska arbeta i reaktorhallen eller med drivdon respektive bränsle och styrstavar.

Kvalitetsteknik EL (QC EL)

Kursen vänder sig till de befattningar som arbetar med anläggningsändringar och underhållsåtgärder av elkomponenter.

Kvalitetsstyrning Mekanik

Kursen riktas till t ex inköpare, konstruktörer, underhållspersonal och projektledare som arbetar i processen för kvalitetsstyrning mekanik.

Yrkesmannaskap och säkerhetskultur

Kursen riktar sig främst till underhållspersonal samt inhyrd underhållspersonal/entreprenörer.

Drivdonsservice

Kursen riktas till personal som ska arbeta med drivdonsservice.

Ventiler underhåll

Kursen riktas till underhållstekniker och annan personal med arbetsuppgifter knutna till anläggningens underhåll.

Pumpar grund

Kursen riktas till personal med arbetsuppgifter knutna till anläggningens drift och/eller underhåll.

Kärnkraftsspecifik underhållsteknik

Kursen riktas till ingenjörer och chefer inom kärnkraftsunderhåll med syfte att ge fördjupad kunskap och förståelse för kärnkraftsspecifikt underhåll.

Lyftutbildning, grön

Den här kursen riktas till personal som ska arbeta som lastkopplare, signalman, lyftledare eller köra last upp till tre ton.

Lyftutbildning, gul

Kursen riktas till personal som ska arbeta som traversförare.

Vibrationslära grund

Kursen riktas till drift- och underhållspersonal med behov av kompetens för tillståndskontroll av roterande maskiner med avseende på vibrationer.

Kopplingar, yttre ställverk

Kursen riktas till drift- och underhållspersonal som medverkar vid kopplingar i yttre ställverk/driftrum.

Inspektion Rent system

Kursen riktas till personal som ska verka i rollen som inspektör/monitor inom området FME med syfte att undvika bränsleskador.

Anläggningskännedom

Övergripande anläggningskännedom är riktad till icke driftpersonal med viss kännedom om en kärnkraftsanläggning.

Provning El och I/C

Kursen riktar sig till personal som arbetar med underhåll, felsökning, montage och provning av El och I/C-utrustning.

Combimatic Combitrol – montage

Kursen riktar sig till montörer och provare med fokus på praktiska montageövningar som genomförs i Barsebäck 1 apparatrum.

Combimatic Combitrol – underhåll

Kursen riktar sig främst till konstruktörer och underhållspersonal som ska arbeta med Combimatic/Combitrol/Combiflex.