Barsebäcksverket

För tillträde till personalbyggnaden gäller följande tillträdeskrav:

  • Säkerhetsbedömning
  • Drogtest
  • Skydd och Säkerhet

För tillträde till kontrollerat område behöver man ytterligare:

  • Läkarundersökning
  • Periodisk kontroll
  • Strålskydd i praktik