Våra utbildningar

Utbildningar till kärnkraftverkens driftpersonal

KSU erbjuder utbildning till kärnkraftverkens driftpersonal genom befattningsutbildningar och de återkommande årliga återträningarna. Vi har även utbildning för underhållspersonal i den verkslika miljön vid Barsebäck.

KSU:s program för befattningsutbildningar:

  • Avfallsoperatör
  • Stationstekniker/processoperatör
  • Turbinoperatör
  • Reaktoroperatör (BWR, PWR)
  • Assisterande reaktoroperatör (PWR)
  • Skiftchef
  • Driftledning/VHI
  • Eloperatör

Läs mer om de olika kursernas mål och innehåll i KSU:s kursutbud på sidan Våra utbildningar.

Övriga tjänster och utbildningar

KSU erbjuder också utbildningar till övriga i branschen. Om intresse finns och du vill veta mer, läs under sidan Våra utbildningar eller kontakta vår utbildningschef, Maria Skogqvist.

Kurser vid Uppsala universitet

Om du som är yrkesverksam inom kärnenergiindustrin letar efter högre kurser som ger fördjupad kunskap och bred förståelse för kärnkraftsteknik, kontakta Uppsala Universitet NANSS – Nordic Academy for Nuclear Safety and Security.