Våra simulatorer

KSU använder sig av simuleringsteknik i samband med utbildning samt test vid anläggningsändring. KSU har olika typer av simulatorer. De som mest används vid utbildning är de fullskaliga simulatorer som repliker av verkens kontrollrum och av verkets processer. KSU har simulatorer vid utbildningsanläggningarna i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals.

false