Tillträdeskrav

Tillträde och intyg

VÄLKOMMEN till oss på KSU! För att du ska få tillträde att arbeta hos oss samt ta del av sekretessklassad information måste du uppfylla våra säkerhetskrav. Vilka intyg vi behöver är beroende på vart du ska arbeta och vilken utbildning du ska gå – vad just du behöver läser du vidare om på denna sida.
För dig som anställd, entreprenör eller konsult och ska arbeta hos oss gäller följande tillträdeskrav:

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningen består av flera delar:

  • Framställan om registerkontroll
  • Säkerhetsbedömning/SPI
  • Drogtest
  • Signerad tystnadsförbindelse

 

Registerkontroll

Registerkontrollen är ett led i KSUs strävan att anställa pålitlig och lojal personal men den är dessutom ett myndighetskrav. Registerkontrollen medger att KSU ansöker hos Svenska Kraftnät att en registerkontroll ska göras på dig enligt Säkerhetsskyddslag 2018:585 och SvK FS 2013:1 i säkerhetsklass 3. Blankett som berör registerkontroll skickas av KSU till Svenska Kraftnät (SvK) som sedan skickar vidare till SÄPO.

Säkerhetsbedömning och säkerhetsprövningsintervju (SPI)

Säkerhetsprövningsintervju (SPI) innebär att en personlig intervju genomförs där frågorna fokuserar på dig som person och kretsar bl.a. kring familjeförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet, ekonomi, bisysslor, kontakter, intressen, droger, åtal och domar samt personliga egenskaper.

För entreprenörer och inhyrda personer som KSU vill anlita genomförs samtalet av det uthyrande bolaget.

För nya medborgare som varit bosatt i Sverige kortare tid än fem år ska man begära in personbevis eller utdrag från folkbokföringen för att bevisa hur länge man varit folkbokförd i Sverige samt personnummer. Om personen inte varit folkbokförd i Sverige minst 5 år ska ett utdrag från belastningsregistret från polismyndigheten i det land personen tidigare var medborgare i krävas in.

Drogtest

Alla som arbetar på KSU ska vara drogtestade från och med den första arbetsdagen.

Drogtestet genomförs vart tredje år och ska omfatta följande droger:

  • Cannabis
  • Amfetamin/Ecstasy
  • Kokain
  • Opiater
  • Bensodiazepiner

Drogtestet utförs normalt av företagshälsovården och godkända tester är ett underlag till eget tillträde.

Följande dokument skickas in

För att ta del av utbildningsmaterial och kursdokumentation är det ett krav på en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt ett genomfört drogtest utan anmärkning. Alla underlag, eller frågor, skickas till:
sakerhetskontroll@ksu.se.
Säkerhetskontroll
KSU, Box 1039
611 29  Nyköping

Behöver du tillträde till KSUs
e-kompendier?

För att ta del av utbildningsmaterial och kursdokumentation är det ett krav på en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt ett genomfört drogtest utan anmärkning.

Ladda ned ansökningsblanketten från länken nedan. Fyll i den elektroniskt och skicka den enligt angiven adress.

 

Blankett för personal anställd vid kärnkraftverken

 

Blankett för personal utanför kärnkraftverken