Tillträdeskrav

Tillträde och intyg

VÄLKOMMEN till oss på KSU! För att du ska få tillträde att arbeta hos oss samt ta del av sekretessklassad information måste du uppfylla våra säkerhetskrav. Vilka intyg vi behöver är beroende på vart du ska arbeta och vilken utbildning du ska gå – vad just du behöver läser du vidare om på denna sida.
För dig som anställd, entreprenör eller konsult och ska arbeta hos oss gäller följande tillträdeskrav:

Säkerhetsprövning

En godkänd säkerhetsprövning krävs för att klarlägga om en person kan antas vara pålitlig från säkerhetssynpunkt och lämplig att delta i KSUs verksamhet.

Säkerhetsprövningen innefattar:

För att uppfylla KSUs säkerhetskrav så utförs en säkerhetsprövning som innehåller följande punkter:

  • Genomförd säkerhetsbedömning och godkänd SPI (säkerhetsprövningsintervju som är en en personlig intervju genomförs där frågorna fokuserar på dig som person och kretsar bl.a. kring familjeförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet, ekonomi, bisysslor, kontakter, intressen, droger, åtal och domar samt personliga egenskaper.)
  • Godkänd säkerhetsprövning
  • Godkänd drogtest
  • Signerad tystnadsförbindelse

Dessa säkerhetskrav gäller för fysiskt tillträde på egen hand till KSUs områden samt logisk åtkomst till sekretessklassad information eller KSUs IT-system.

För inhyrd personal görs säkerhetsprövningen av respektive arbetsgivare och dokumenteras på blanketten ”Säkerhetsprövning av inhyrd personal”.

För nya medborgare som varit bosatt i Sverige kortare tid än fem år ska man begära in personbevis eller utdrag från folkbokföringen för att bevisa hur länge man varit folkbokförd i Sverige samt personnummer. Om personen inte varit folkbokförd i Sverige minst fem år ska ett utdrag från belastningsregistret från polismyndigheten i det land personen tidigare var medborgare i krävas in.

Drogtest

Alla som arbetar på KSU ska vara drogtestade från och med den första arbetsdagen.

Drogtestet genomförs vart tredje år och ska omfatta följande droger:

  • Cannabis
  • Amfetamin/Ecstasy
  • Kokain
  • Opiater
  • Bensodiazepiner

Drogtestet utförs normalt av företagshälsovården och godkända tester är ett underlag till eget tillträde.

Följande dokument skickas in

För att ta del av utbildningsmaterial och kursdokumentation är det ett krav på en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt ett genomfört drogtest utan anmärkning. Alla underlag, eller frågor, skickas till:
sakerhetskontroll@ksu.se.
Säkerhetskontroll
KSU, Box 1039
611 29  Nyköping

Behöver du tillträde till KSUs
e-kompendier?

För att ta del av utbildningsmaterial och kursdokumentation är det ett krav på en godkänd säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt ett genomfört drogtest utan anmärkning.

Ladda ned ansökningsblanketten från länken nedan. Fyll i den elektroniskt och skicka den enligt angiven adress.

 

Blankett för personal utanför kärnkraftverken       

 

Blankett för personal anställd vid kärnkraftverken