Lärmiljö

Undervisning i unika lärmiljöer

KSU är ett ledande utbildningsföretag och erbjuder därför undervisning i unika lärmiljöer. Våra kännetecken för lärmiljön och utbildningstillfället är flexibilitet, individualiserat för att passa varje deltagares behov samt varierad dvs. ”blended learning” för att stimulera olika lärstilar. Träning och utbildning erhålls oavsett tid och rum med ny teknik och media kan arbetsliknade träningsmiljöer skapas.

Digitalt undervisningsrum

Som deltagare kan du möta instruktören och andra deltagare i olika lärmiljöer, såväl ansikte mot ansikte i ett klassrum som i ett digitalt undervisningsrum på en lärplattform. Vårt unika erbjudande är att vi kan skapa simulerade miljöer som kan efterlikna verkligheten på din arbetsplats eller där du behöver träna svåra moment som inte är möjliga i din vanliga arbetsmiljö.

Simuleringsmetodik

Simuleringsmetodik är  en fantastiskt metod för såväl utbildaren som kursdeltagaren när det gäller att förklara respektive förstå det dynamiska förloppet i en process. Unikt är våra fullskaliga simulatorer som är fullskaliga repliker av kärnkraftverkens kontrollrum och som ger detaljerad simulering av verkets processer. Simuleringsmetodiken har utvecklats genom åren och numera har KSU en bred flora av simuleringsmiljöer;

Delsimulator
En utbildningssimulator för träning av systemförståelse och procedurträning av en begränsad del av en process eller ett system i kärnkraftverket.

Fullskalesimulator
En utbildningssimulator för operatörs- och skiftlagsträning. Träning i såväl system- och samfunktionsträning som procedurträning i verkslikt kontrollrum.

Grafisk simulator
Per definition en fullskalesimulator där kontrollrummet presenteras i grafisk miljö. Utbildningssimulator för system-, samfunktions- och procedurträning.

Principsimulator
En utbildningssimulator för systemförståelse. Generell simulering, inte nödvändigtvis verkslik.

VR-simulator
En utbildnings-, tränings- och testmiljö där deltagaren själv eller med andra  virtuellt kan ta del av utvalda delar från anläggningen. En teknik som vuxit fram de senaste åren och som visar stor potential till ökade utbildningseffekter.

Teknik och träningscenter

Vid vår utbildningsanläggning Teknik och träningscenter, TTC, i Forsmark finns i dag unika möjligheter till träning i en verkslik miljö.

I träningsanläggningen har unika lärmiljöer byggts upp, bland annat flödeskrets med pumpar, ventiler och värmeväxlare, en genomskinlig flödeskrets ett apparatrum för processtyrning samt ett litet kontrollrum, övningsställverk, två traverskranar m.m.

Kompletterat med andra komponenter och utrustning är detta en utmärkt anläggning för att utveckla kompetens kring uppbyggnad, funktion och samverkan av komponenter i en teknisk process med ”hands-on” som pedagogisk modell.

Det här kan du förvänta dig av våra lärmiljöer

  • Tillgång till kommunikations- och diskussionskanaler samt erfarenhetsutbyte mellan deltagare och instruktörer.
  • Stor flexibilitet när det gäller när och var du som deltagare kan utföra en uppgift.
  • Individanpassade lösningar som passar dina behov.
  • Tillgång till utbildningsmaterial inför varje kurs och kursmoment för att komma bättre förberedd.
  • Digitala läromedel för att förlänga lärandeprocessen genom att återanvända material efter avslutad utbildning.
  • Unika simuleringsmiljöer som bidrar till din kompetensutveckling.
  • Kompetenta instruktörer som vägleder dig i din professionella utveckling.