Utbildningar

Öppna kurser

På KSU utbildar vi i många kategorier av ämnen. Allt ifrån kärnkraftverkens driftpersonal till öppna kurser som passar dig som arbetar inom branschen. Vi erbjuder också utbildningar eller kurser i Human Performance och Säkerhetsutbildningar. Eller varför inte skräddarsy din egen kurs efter dina och din avdelnings behov – hör i så fall av dig till oss på kurs@ksu.se.

Avfall & avveckling

Är du nyfiken på hela kärnkraftscykeln? Här finns kurser som ger dig ökad förståelse och kunskap kring hantering av kärnkraftsavfall och avveckling av kärnkraft.

E-utbildningar

Här hittar du alla våra e-utbildningar. Välj en enstaka modul eller kombinera med fler, allt utifrån din bakgrund och  dina förkunskaper. För dig som vill lära i din egen takt och vara flexibel i när och var du vill lära dig. Utbudet växer kontinuerligt.

HuP & Säkerhetskultur

Vill du utveckla din egen kompetens för att förstå samband och interaktion mellan människa-teknik-organisation och därmed kunna påverka och utveckla hela organisationens förmåga att förbättra säkerhetskulturen?

Kärnkraftsteknik

Här finns ett brett utbud av grundläggande kurser inom kärnkraftskunskap och kärnkraftsteknik för dig som nybörjare, men även kurser för dig som har arbetat en tid och behöver påbyggnad.

Konsultation

Funderar ni kring simuleringsteknik eller till att utveckla en ny utbildning? KSU, som har samlat kompetens och erfarenheter under många år, kan vara rätt partner att samverka med för att hjälpa din organisation att utvecklas.

Pedagogik & ledarskap

Här finns kurser som leder till utveckling inom ledarskap. Du utvecklar din personliga färdighet och förmåga som kan tillämpas i din vardag som ledare, lärare eller handledare. Utgångspunkten är ledarskap och handledning inom kärnkraftsbranschen.

Säkerhet

Här erbjuds kurser inom säkerhet som framkommit vara viktiga för ökad säkerhet inom kärnkraftsindustrin. Du kan välja enstaka kurser eller successivt bygga på din kompetens i olika nivåer.

Underhåll

Arbetar du på våra svenska kärnkraftverk som anställd eller entreprenör? Här finns kurser som bl a  bedrivs i en verkslik miljö på vår Teknik och träningscenter, TTC, i Forsmark. Även annan personal i branschen är välkomna.

Så här skapar vi utbildning!

Systematik, erfarenhetsåterföring  och pedagogiska mål

När vi tar fram nya utbildningar använder vi en beprövad metod som heter Systematic Approach to Training, SAT. Det är en metodik som inleds med att identifiera utbildningsbehov i arbetsuppgifts- eller kompetensanalyser. Därefter designar man och utvecklar och genomför utbildning, slutligen följer man upp effekter av genomförd utbildning. Alla våra utbildningar är framtagna enligt SAT och vi har kompetens för att hjälpa er att identifiera och utveckla utbildning enligt metoden.

Branscher med höga krav på säkerhet behöver systematiskt arbeta med erfarenhetsåterföring för att utveckla utbildning.

Vi tar hjälp av internationella organ så som IAEA, WANO samt det nordiska nätverket, Norderf. De analyserar och sammanställer information om drifterfarenheter från kärnkraftverk världen och detta använder vi som en del i vår utbildningar.

Pedagogiska mål vägleder oss i vårt arbete. I våra utbildningar fokuserar vi på att utmana och stödja kursdeltagare allt enligt forskning om vuxenlärande. Varje utbildningstillfälle ses som en process där individen också bidrar med lösningar under sitt eget lärande. Kursdeltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått kunskap och färdigheter för de olika yrkesroller som utbildningen riktar sig mot och också kunna tillämpa dem i sin vardag.

Har du en fråga gällande vår kurser och utbildningar?